DeutschEAUTARCIEEnglishEAUTARCIEEspañolEAUTARCIEFrançaisEAUTARCIEItalianoEAUTARCIE MagyarEAUTARCIENederlandsEAUTARCIE
Eautarcie - Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
HomepageInleidingEcologische afwateringRegenwater opvangenZuivering van grijs waterWaterloze toilettenEAUTARCIE wereldwijdHet gezamenlijke beheer van water en biomassaBezinningen over waterbeleidSitemap EAUTARCIE, Duurzaam waterbeheer voor de wereld
Inleiding
Samenvatting

Presentatie van Joseph Országh

Curriculum vitae

Over mijn wetenschappelijk werk

Ecologisch watergebruik

Het EAUTARCIE-concept is één van de mogelijke formules voor een ecosanitaire leefwijze. Het bijzondere ervan ligt daarin, dat we geen inventaris maken van alle problemen, maar dat we deze bij de bron aanpakken en doeltreffende, simpele en goedkope oplossingen voorstellen. Een andere bijzonderheid is dat we uitgaan van een totaalvisie, die zoveel mogelijk vormen van impact op het leefmilieu wegneemt.

Het is leerzaam een getuigenis uit Andalousië (Spanje) te lezen over de weldaden van Eautarcie in droge streken.

Om huizen te bekijken die van «EAUTARCIE» gebruik maken, klik hier.

Om te luisteren naar fragmenten van het radioprogramma Babylon met als titel «Le caca c'est pas de la Merde!» (« Onze kaka is geen strontzaak »), een documentaire van Jonas Pool, gemaakt door Jean-Philippe Zwahlen, en uitgezonden op Radio Suisse Romande op 16 september 2010, klik hier.

Om het algemene schema van een systeem PLUVALOR te bekijken, klik hier.

Om het algemeen schema van een compleet systeem TRAISELECT, klik hier.

De tekst op deze pagina werd voor het eerst gepubliceerd in het Frans op www.eautarcie.com: in 2003

Dit hoofdstuk is aangepast en vertaald uit het Frans door Jos Debouvere. De Nederlandse versie werd voor het eerst op deze pagina gepubliceerd www.eautarcie.org: 2010-04-19

Laatste update: 2015-03-29

Samenvatting

Een stap tegen de stroom in

Vanuit technisch standpunt is het de bedoeling om woningen voor hun watervoorziening onafhankelijk te maken van de buitenwereld. Het EAUTARCIE-systeem is geschikt voor alle gezinswoningen met een kleine tuin, zelfs in stedelijke gebieden. Het in gebruik nemen van dit systeem is niet zozeer een technisch probleem; het grootste probleem is dat men vasthoudt aan oude gewoonten en zich niet openstelt voor deze nieuwe visie op het beheer en het gebruik van water.

EAUTARCIE is meer dan een eenvoudige technische oplossing: het is een soort levenshouding die de consumptiemaatschappij, met zijn «alles-in-de-vuilbak»-mentaliteit en de analoge «alles-in-de-riool»-logica in vraag stelt. Het is een uitweg uit de wegwerpmaatschappij en uit de geïnstitutionaliseerde onverantwoordelijkheid.

De werking van het systeem

In een huis dat uitgerust is met dit systeem, wordt enkel regenwater gebruikt, voor alle doeleinden. De kwaliteit van het regenwater, dat in een ondergronds en compact systeem wordt opgeslagen en voor gebruik gezuiverd, voldoet aan de normen voor drinkwater.

Het huishoudelijk «grijs» afvalwater wordt, na reiniging, geïnfiltreerd in de tuingrond(en).

De traditionele wc wordt vervangen door een waterloos toilet van de derde generatie: het composttoilet. Dit toilet vindt overal zijn plaats, zelfs in de meest luxueuze huizen, en het comfort is gelijkwaardig aan dat van een traditionele wc. De kosten zijn vergelijkbaar met die van een traditioneel toilet.

Impact op het milieu

Globaal gezien heeft een huishouden met het EAUTARCIE-systeem geen significante invloed op het (water) milieu: de impact is zo goed als nihil. De algemene ingebruikname van dit systeem heeft een uitgesproken positieve invloed op het milieu, zelfs beter dan de meest optimistische voorspellingen. Het systeem is ook toepasbaar in nieuw te bouwen stedelijke wijken. De steden die met EAUTARCIE worden uitgerust, zien de druk op onze waterreserves en de watervervuiling door de particuliere woonsector tot nul herleid.

EAUTARCIE is om dezelfde redenen ook bijzonder interessant in droge streken en woestijngebieden, omdat men daardoor bijna alle bestaande waterreserves voor de landbouw zou kunnen gebruiken (en dus niet langer om menselijke ontlasting af te voeren), inbegrepen de totaliteit van het gebruikte grijs water, zonder waterverspilling en zonder het minste risico voor de volksgezondheid.

In de gebieden waar water van goede kwaliteit niet meer beschikbaar is, kan men, dankzij de voorgestelde technieken, water van uitstekende kwaliteit produceren voor menselijke consumptie, en dit tegen belachelijk lage kosten in vergelijking met de momenteel geadviseerde technieken.

Door de vervanging van traditionele wc’s (met water) door een systeem van correcte verwerking van de menselijke ontlasting via het «bio-beheerst» strooiseltoilet (bst), zou de bevolking niet langer bijdragen aan de nitraatverontreiniging van ons water. Voorts kan de verkregen compost voor alle landbouwtoepassingen, zonder medische/sanitaire risico's worden gebruikt, en draagt hij bij tot de vermindering van de waterbehoefte van de gewassen, omdat compostgrond het water beter vasthoudt.

Economische effecten

Met EAUTARCIE kunnen ééngezinswoningen met tuin in stedelijke wijken het gebruik van leidingwater geheel of gedeeltelijk uitschakelen, afhankelijk van de beschikbare dakoppervlakte en de behoeften van het gezin. Men zou eveneens kunnen verzaken aan het rioleringsnet, want woningen met een kleine tuin kunnen hun grijs water (douche, afwas, enz.) zelf selectief verwerken, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu of voor de volksgezondheid. De publieke sanitaire kosten in voorstedelijke en landelijke gebieden zouden met dit systeem teruggebracht kunnen worden tot de aanleg van niet-waterdichte buizen, die enkel dienen om regenwater van het wegennet af te voeren.

Men kan water van mindere kwaliteit gebruiken wanneer deze niet dient voor menselijke consumptiedoeleinden, en op een gedecentraliseerde manier drinkwater van uitstekende kwaliteit produceren op basis van regenwater of leidingwater. Een persoon heeft slechts ongeveer 3 tot 5 liter drinkwater per dag nodig. Voor alle andere doeleinden, is water van minder kwaliteit adequaat.

Zelfs in woestijngebieden, is de productie van drinkwater van uitstekende kwaliteit (voor menselijke consumptie), mogelijk als men regenwater correct stockeert en voor gebruik filtert.

De wetenschappelijke basis van EAUTARCIE

EAUTARCIE is het resultaat van ongeveer 20 jaar wetenschappelijk onderzoek. Zowel de Faculteit van Toegepaste Wetenschap bij de Universiteit van Lubumbashi (Kongo) als de Universiteit van Mons-Henegouwen (België) werkten mee aan dit onderzoek. Deze waaier van zeer eenvoudige en goedkope technieken werd de voorbije jaren getest op het terrein. De diverse technieken van EAUTARCIE vormen de dagelijkse werkelijkheid van duizenden huishoudens in België en Frankrijk.

BOVEN

Home - Inleiding - Ecologisch sanitair beheer en EAUTARCIE - Regenwater opvangen - Grijswaterbeheer - Waterloze toiletten - EAUTARCIE wereldwijd - Het gezamenlijke beheer van water en biomassa - Bezinningen over waterbeleid - Sitemap