DeutschVÍZÖNELLÁTÓEnglishVÍZÖNELLÁTÓEspañolVÍZÖNELLÁTÓFrançaisVÍZÖNELLÁTÓItalianoVÍZÖNELLÁTÓMagyarVÍZÖNELLÁTÓNederlandsVÍZÖNELLÁTÓ
Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
CímlapBevezetésVÍZGAZDA: a fenntartható vízgazdálkodásEsővízhasznosításSzennyvízkezelésSzáraz toalettekVízönellátó a városban és a nagy világbanA biotömeg és a víz együttes kezeléseGondolatok a vízügyi politikárólFüggelék VÍZÖNELLÁTÓ Fenntartható vízgazdálkodás a világban
Bevezetés
Összefoglaló

Fuggerth Endre összefoglalója

Országh József bemutatása

Rövid önéletrajz

Országh József tudományos munkássága

Vízgazdálkodás a háztartásban

Ez a szöveg 2003-ban jelent meg először a www.eautarcie.com honlapon.

Átvitel a www.eautarcie.org honlapra: 2010-03-29

Frissítve: 2015-11-05

Rövid önéletrajz

ORSZÁGH József


Született Budapesten, 1937. március 21-én

Nős, 3 gyermek.

1955 : Technikusi diploma a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolán.

1955-1956 : Hallgató a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán.

1957 : Politikai okokból menekülni kényszerül Magyarországról. Menedékjogot kap Belgiumban, ahol 1969-ben felveszi a belga állampolgárságot.

1961 : Vegyészi diploma a Brüsszeli Egyetemen (Université Libre de Bruxelles)

1969 : A kémiai tudományok doktora (Université Libre de Bruxelles)

1969-1971 : Tanársegéd a Mons-i Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karán (Faculté Polytechnique de Mons)

1971-1982 : Tanszékvezető rendes tanár (professeur ordinaire), majd a Lubumbashi-i. Műszaki Egyetem (Université Nationale du Zaïre) második dékánja.

1975 : Adjunktus a Monsi Egyetem Természettudományi karán (egy időben tanár az Université Nationale du Zaïre-on).

1983 : Egy 5 kilovolt-amperes naperőművet épít Zaïr-ban a Katanga tartományban. A felújítható energiaforrások nemzetközi ACCT (Agence de Coopération Technique et Culturelle basée à Paris) szakértője.

1983-1986 : A felújítható energiaforrások nemzetközi ACCT (Agence de Coopération Technique et Culturelle basée à Paris) szakértője.

1983-1988 : Számos ACCT szakértői utazás Zaïre-ba és Burundi-ba. Vidékfejlesztési program Zaïre-ban.

1989-2004 : A belgiumi Wallónia Vízügyi Kormánybizottságának a vezetőségi tagja.

2002 : Nyugalmazott egyetemi tanár.

Tudományos kutatási területek

Az elméleti tudományok terén:

A folyadékok termodinamikája. Reakció kinetika vizes és nem vizes oldatokban, oldószerhatás. Magas nyomású reakció kinetika és egyensúly. Ultraibolya spektroszkópia. Vizes oldatok elektrokémiai tulajdonságai. Nem komplett oxido-redukciós rendszerek tanulmányozása. Diffúziós jelenségek szilárd testekben.

Az alkalmazott tudományok terén:

Új építőanyagok kidolgozása. Tejhamisítási eljárások analitikai kimutatása. Új eljárás a réz hidro-metallurgiájában. A mezőgazdaság természeti rendszereinek, valamint a víz- és biotömeg-gazdálkodás alapelveinek kidolgozása. Új szemlélet (a VÍZGAZDA) kidolgozása a városi szennyvizek kezelésére. Új eljárás a hígtrágya által okozott szennyezés megszüntetésére. Ipari és mezőgazdasági eredetű hulladékok újszerű értékesítése..

A legfontosabb eredmények

Megjegyzés: Tudományos pályafutásom alatt célom nem a kutatói munka és a velejáró nagyszámú tudományos dolgozat közlése volt, hanem minden esetben a gyakorlatban felmerült problémákra kielégítő megoldást javasolni.

A következőkben csak azokat az eredményeket említem, amelyek gyakorlatilag használható megoldást nyújtanak egy-egy felvetett problémára. Egyes esetekben az elért eredmények más kutatókkal való együttműködés gyümölcsei.

Az elméleti tudományok terén:

- Normális folyadékok izotermikus állapotegyenletének a kidolgozása. Ez az egyenlet « βV(B+P) = állandó » [1] minden ismert folyadék magasnyomású termodinamikai tulajdonságait, a kísérleti eredményekkel összhangban, leírja. Ez az egyenlet egyenértékű a Boyle-Mariotte PV = állandó, tökéletes gázegyenletével, de a folyadékok területén. Egyszerűségénél és alapvető jellegénél fogva a tökéletes gázegyenlet mellett, még a középiskolai tantervben is előnyösen helyet foglalhatna, mint az Országh-Lambiliotte [2] féle folyadéktörvény a normális folyadékok tulajdonságainak a leírására.

[1]
Ahol β = izotermikus összenyomhatóság (kompresszibilitás), V = térfogat, P = nyomás és B = belső energia sűrűség.
[2]
Philippe Lambiliotte a vezetésem alatt készített az Université de Mons-on Belgiumban, doktorátusi dolgozatot, amiben a fent írt állapotegyenletet 1982-ben kísérletileg igazolta.

- A sav-bázis és oxido – redukciós reakciók egyesített elméletének a kidolgozása. A két reakció csoport elektromos (proton és elektron) töltésátvitellel működik, és hasonló matematikai egyenletekkel lehet mindkettőt leírni. A vizes oldatok pH (proton-aktivitás) elmélete mellé egy vele egyenértékű, teljesen új elektron-aktivitási elméletet lehet helyezni. Az analógia a két elmélet között igen szembetűnő, de az egyenletek matematikai szépsége mellett az elektronaktivitási elmélet az alkalmazott elektrokémiában merőben új kutatási területeket tár fel. Például előre ki lehet számítani a nem komplett oxido – redukciós rendszerek [3] elektrokémiai tulajdonságait is. Az elmélet alkalmazása meglepő eredményeket hozott a szennyvizek nemlélegző (anaerob) kezelése, valamint az ivóvizek élettani tulajdonságainak egész újszerű leírása terén. A legígéretesebb kutatási tartomány az orvostudomány terén mutatkozik, ahol a vér elektronaktivitásának in vivo mérése, és klinikai módosítása a rákos daganatos betegségek gyógyításában már ez ideig is igen figyelemre méltó eredményeket hozott [4]. Hasonló eredményeket értek el a csontritkulás gyógyításában is. A Sav-bázis és redoxi rendszerek egységes elméletének az oktatása a középiskolákban is nagyon megkönnyítené ezeknek az alapvető kémiai fogalmaknak a megértését.

[3]
Az úgynevezett nem komplett rendszerek egy redoxi rendszer csak oxidált vagy csak redukált formáját tartalmazzák vizes oldatban. Pl. az Fe3+/Fe2+ rendszer esetében egy « nem komplett » rendszert tartalmazó oldatba csak Fe3+-t vagy csak Fe2+ oldanánk be. Ezeknek a rendszereknek a redoxi potenciálja a hagyományos elmélet szerint nem meghatározott és nem számítható ki, bár kísérletileg meghatározott és reprodukálható. Az elektronaktivitás elmélet ezeket a rendszereket matematikailag a kísérleti eredményekkel összhangban jól leírja.
[4]
Sajnos ez az eljárás nem szabadalmaztatható, és igen olcsó gyógyszerekkel, igen hatékonyan működik is, így a gyógyszeripar számára előnytelen. Talán ezzel magyarázható a hivatalos orvostudomány közönye az eljárással kapcsolatban.

Az alkalmazott tudományok terén:

- A geo-beton, mint újszerű és olcsó építőanyag gyártásának a kidolgozása. Gyakori előfordulású palás kőzetek alapján, alacsony hőmérsékleten igen jó minőségű és olcsó építőanyag készíthető. A hagyományos égetett téglákkal szemben előállítása sokkal kevesebb energiát igényel. Az idomelemek gyártás alatti zsugorodása elhanyagolható, ami olyan formaelemek kialakítását teszi lehetővé, amelyek használata az építkezési technológiát forradalmian egyszerűsíti.

- Az úgynevezett bio-compatibilis, illetve életető víz elektrokémiai tulajdonságainak a meghatározása. Ez a teljes esővíz felhasználási (TELESŐ) rendszer tudományos alapja. Ennek a rendszernek a segítségével lehet esővízből igen jó minőségű és olcsó ivóvizet előállítani. Ez a fenntartható vízgazdálkodás egyik ki nem kerülhető eleme.

- A VÍZÖNELLÁTÓ és a VÍZGAZDA rendszerek tudományos és műszaki kidolgozása. Általánosan elfogadott vélemény szerint ez a lakossági vízellátás és vízgazdálkodás fenntartható formájának a legmesszebbmenő környezetkímélő megoldása. A TELESŐ rendszeren kívül ebben benne van az úgynevezett KEGYEDI rendszer is, ami a háztartási szennyvizek egyedi kezelése.

- Az alomszék tudományos és műszaki alapjainak a kidolgozása. Az enzimes biológiai reakciók inhibícióján alapuló száraz toalett használata a környezetkímélő életmód egyik csúcspontja, és a fenntartható vízgazdálkodás egyik kikerülhetetlen eleme.

- A biotömeg- és a vízgazdálkodás közötti széleskörű összefüggések felfedezése és megfogalmazása. Ennek az elméletnek az egyik alkalmazása a hígtrágya által okozott vízszennyezés eltüntetése. Egy másik alkalmazás a mezőgazdasági és ipari eredetű hulladék anyagok együttes kezelése és értékesítése. A harmadik alkalmazás az árvízkárok megelőzésében van. Ezen az alapvető felismerésen nyugszik a VÍZGAZDA rendszer is, amelyiknek a széleskörű alkalmazása sok milliárd eurós költségmegtakarítást tesz lehetővé, olyan környezetkímélő hatásfokkal, amit egyetlen hagyományos szennyvízkezelési rendszer nem biztosíthat.

- Egy esszé a klímaváltozások megfékezésére. Feltehetően az első és egyetlen tudományos érvelés, ami egy gyakorlatba átültethető lehetőséget vázol.

A legfontosabb tudományos dolgozatok

Az alábbi listán csak azok a tudományos dolgozatok szerepelnek, amelyek tartalma túlmutat a szakemberek keskeny érdeklődési körén. A többi, főleg fiatalkori, dolgozataimat mások által előírt tudományos – sajnos sokszor értelmetlen – kutatási programok keretében írtam. Ennek a kb. 50 a dolgozatnak a jelentősége nem több, mint a szaklapokban közölt legtöbb dolgozaté: nem azért írják, mert mondanivalójuk van, hanem a « curriculum vitae » kitöltésére.

- J. ORSZÁGH, Ph. LAMBILIOTTE, Sur l'équation d'état de Tait-Tammann pour les liquides. Établissement de l'équation d'état des liquides normaux. L'actualité chimique, déc. 1980. p.28-32.

- J. ORSZÁGH, P. FIERENS, Fabrication de matériaux de construction à partir de matières premières zaïroises peu onéreuses. in Appropriate Building Materials for low cost Housing. Éd. E.& F.N. Spon, London (1983).

- J. ORSZÁGH, Réactions d'oxydo-réduction et acido-basiques. Vers une approche théorique et expérimentale plus cohérente.
Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 1, 23-34 (1990)

- J. ORSZÁGH, L'eau en tant que système rédox.
Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 2, 81-97 (1991)

- J. OSZÁGH, Quelques aspects physico-chimiques des coordonnées bio-électroniques.
Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 4, 45-62 (1992)

- J. ORSZÁGH, Concepts de base de la bio-électronique.
Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 5, 77-87 (1993)

- J. ORSZÁGH, Ph. LAMIBILIOTTE, K. NANIZEYI, J-J. TONDEUR, The Concept of Normal liquids in Chemical Education.
13th European Conference on Thermo-physical Properties, du 30 août au 3 septembre 1993 à Lisbonne.

- J. ORSZÁGH, La pluie, eau pure des nuages.
La Vie Naturelle (Paris, éd. Arys) n°80, fév. 1993. p.50-56.

- J. ORSZÁGH, Approche systémique du problème de traitement sélectif des eaux usées domestiques.
Tribune de l'Eau (CEBEDEAU), 45, n°6, P.89-94 (1992)

- J. ORSZÁGH, Le traitement sélectif des eaux usées et le cycle de l'azote.
Nouvelles de la Science et des Techniques (Bruxelles) 13, n°1 (1995) pp.271- 274.

- J. ORSZÁGH, La bio-électronique et l'eau alimentaire.
1er Symposium International sur la bio-compatibilité de l'eau, des boissons et de l'alimentation. Niederbronn-les-Bains (Alsace) 23-24 mars 1995.

- J. ORSZÁGH, The Integration of Water Policy and Other Policy Areas.
European Commission Conference on Community Water Policy, Brussels, 28-29 May 1996.

- J. ORSZÁGH, Utiliser une toilette sèche: une question de cohérence.
Humus News, vol. 13. n°2, pp.4-8. 1997.

- J. ORSZÁGH, Une eau potable ou biocompatible.
La Vie Naturelle, n°139. Juin 1998, pp. 83-88.

- J. ORSZÁGH, Eau: La pollution de nos W.-C..

- J. ORSZÁGH, Urban Water Management Technology in respect to Protecting the Agriculture Ecosystems. (en chinois)
Water Resources and Hydro-power Engineering, Vol. 31, n°7. july 2000. p. 58-60.

- J. ORSZÁGH, P. LOR, Assainissement intégré: une nouvelle vision de la gestion des eaux usées domestiques.
Journées Information Eau (JIE), 13-15 septembre 2000, Poitiers, France, conférence n°49, Tome 2 des comptes-rendus.

- J. ORSZÁGH, L'autonomie en eau dans la maison, sans pollution est désormais possible.
La Vie Naturelle (Paris, édition Arys), N° 168, fév. 2001, pages 72-78.

- J. ORSZÁGH, Pour une gestion durable de l'eau dans le monde.
Science Frontières, n°63, mai 2001, p.24-25. (www.sciencefrontieres.com).

- J. ORSZÁGH, A KEGYEDI rendszer, avagy a házi szennyvizek egyedi kezelése.
Biokultúra, XIV éfv. 2, 3, és 4 sz.(2003).

VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA

ELEJÉRE

Bevezető - Bevezetés - Fenntartható vízgazdálkodás - Esővízhasznosítás - Szennyvízkezelés - Száraz toalettek - Vízönellátó a városban és a nagy világban - A biotömeg és a víz együttes kezelése - A fenntartható vízgazdálkodás bölcseleti és jogi szemlélete - Tartalomjegyzék